นายเบิ้ม ลอดฝุ่น (เบิ้ม)

นายช่างประจำ สี่มิตรมหาชัยสาขาบ้าน 5

5/5
SKILL
ฮอนด้า 50%
ยามาฮ่า 80%
ครูฝึก 65%

16/08/2017 Advance Claim 

19/10/2015 นายช่างระดับ Platinum

24/08/2015 นายช่างระดับ Gold

18/05/2015 นายช่างระดับ Silver

04/09/2014 เทคนิคการเพิ่มยอดขายอะไหล่

01/01/2010 เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเคลม

01/07/2009 ครูฝึกขับขี่ปลอดภัย (Instructor)

01/06/2009 ผู้ช่วยครูฝึกขับขี่ปลอดภัย 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Close Menu