ต้อนรับตรุษจีนรับอั่งเปาสูงสุด500บาท

ต้อนรับตรุษจีนรับอั่งเปาสูงสุด500บาท

เพียงวันเดียวเท่านั้น!

📍พิเศษ! 12 ก.พ.64 มาออกรถบิ๊ก ไบค์ หรือ มอเตอร์ไซค์ คันใหม่ กับกรุงศรี มอเตอร์ไซค์/กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ รับอั่งเปามูลค่าสูงสุด 500 บาท เมื่ออนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถ
🧧 อั่งเปา มูลค่า 500 บาทสำหรับรถบิ๊กไบค์
🧧 อั่งเปา มูลค่า 200 บาท สำหรับรถมอเตอร์ไซค์

หมายเหตุ:
👉 อั่งเปาหมายถึงบัตรกำนัลเทสโกโลตัส
👉 รถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก หมายถึง รถจักรยานยนต์ ที่ความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 250 ซีซี ลงมา หรือตั้งแต่ 250 ซีซี ขึ้นไปและราคาไม่เกิน 100,000 บาท
👉 รถบิ๊ก ไบค์ หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่ความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 250 ซีซี ขึ้นไปและมีราคาจำหน่ายตอนเป็นรถใหม่ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
👉 บัตรกำนัลจะจัดส่งภายใน 90 วัน นับจากวันที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถ

ใส่ความเห็น

Close Menu