นายสุวิทย์ ลุนนารี (ทีม)

นายช่างประจำ ปิยะมิตรมอเตอร์สาขาสะแกงาม28

5/5
SKILL
ฮอนด้า 80%
ยามาฮ่า 50%
ครูฝึก 50%

03/09/2018 ผู้ช่วยครูฝึกขับขี่ปลอดภัย 

10/09/2018 นายช่างระดับ Platinum

06/08/2018 นายช่างระดับ Gold

16/06/2018 นายช่างระดับ Silver

19/04/2018  Online นายช่างระดับ Silver

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Close Menu